Szczęśliwi ludzie to ci, którzy wstają uśmiechnięci, bo mają wystarczająco dużo czasu, energii i możliwości, aby żyć tak, jak chcą. Są wellness. Szczęście zapewnia im przede wszystkim zdrowie psychiczne i fizyczne, bo mając je, mogą i mają siłę na to, aby zdobyć wszystko, o czym zamarzą. Żeby to zdrowie mieć, trzeba być świadomym tego, jak o nie dbać. Należy stosować się do reguł zdrowego stylu życia i żyć w zgodzie z samym sobą. Trudne? Może i tak, ale przecież osiągalne. A jednak wciąż przez wielu niedoceniane.

Jaka jest recepta na szczęście? Odpowiedź jest prosta. Trzeba być wellness. Co to znaczy? Definicji jest kilka. Wellness to stan dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego, który można uzyskać, stosując właściwą dietę, ćwiczenia ruchowe i prawidłowe nawyki. W wellness chodzi o to, by budząc się codziennie rano, mieć wystarczająco dużo czasu, energii i możliwości, aby żyć tak, jak się chce. Na wellness składa się wszystko, czym ludzie się otaczają, co robią, co konsumują, aby czuć się dobrze. Generalnie chodzi o to, żeby każdego dnia już od rana mieć dobre samopoczucie, być zadowolonym ze swojego wyglądu i usposobionym przyjacielsko do całego świata, mieć energię, zapał i chęć do pracy. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Co to oznacza? To, że należy pamiętać o profilaktyce, której celem jest przede wszystkim zapobieganie ewentualnym schorzeniom. Można to osiągnąć przez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Chorobom można też zapobiegać poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Równie ważne jest dążenie do wczesnego wykrywania chorób (badania przesiewowe, czyli skriningowe) oraz ich odpowiednie leczenie. Zmniejszy to ewentualne następstwa choroby oraz ograniczy możliwości wystąpienia powikłań.

Close Menu
×